Kontakt

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, CEMEA
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 5807/9
845 11 Bratislava
Slovenská republika