Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu: RNDr. Eva Majková DrSc.,

Zástupca riaditeľa, výskumný riaditeľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,

Kľúčoví výskumníci:
RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.,
Ing. Milan Ťapajna, PhD.,
Ing. Martin Balog, PhD.,
Doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.,
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.,
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.,

Vedecká rada

Predseda: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., podpredseda,
RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.,
Ing. Milan Ťapajna, PhD.,
Ing. Martin Balog, PhD.,
Doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.,
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

Externí členovia:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.,
prof. Ing. František Uherek, PhD.,
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Zástupca v Sneme SAV: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,